GEOLOGIA

GEOLOGIA

Nasza oferta obejmuje:

  • dozór i kierowanie pracami geologicznymi,
  • wykonywanie odwiertów geologicznych,
  • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych,
  • wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla wszelkiego rodzaju budownictwa,
  • poszukiwanie złóż kopalin pospolitych (piaski, żwiry, pospółki, torfy, iły, itp.),
  • pomoc w uzyskaniu koncesji.