OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKONUJEMY:

  • raporty o stanie środowiska gruntowo-wodnego,
  • oceny stanu zanieczyszczenia,
  • pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń,
  • odwierty okonturowujące  strefę zanieczyszczenia.