GEOTECHNIKA

GEOTECHNIKA

WYKONUJEMY :

  • dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, kościołów, cmentarzy, pawilonów handlowych, hal, magazynów, marketów, masztów, elektrowni wiatrowych, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego, instalacji przemysłowych, stacji paliw, składowisk odpadów,
  • opinie i ekspertyzy
  • kontrolę zagęszczenia nasypów i zasypów budowlanych, wałów przeciwpowodziowych, nasypów komunikacyjnych,
  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • badania i analizy laboratoryjne gruntów budowlanych (oznaczanie składu granulometrycznego, wskaźnika zagęszczenia, wilgotności naturalnej).